escort bursa- escort bursa- escort konya- escort bursa
Ali Yeşildağ
Yrd.Doç.Dr Ali Yeşildağ
image
Biyomühendislik
7923

Biyosensörler

Diğer Ders Tanıtım Formu tarih belirtilmemiş

Organic Chemistry 2015-2016

Sınav Sonucu organic chemistry midterm exams tarih belirtilmemiş
Ders Notu Giriş tarih belirtilmemiş
Ders Notu Ders 4 tarih belirtilmemiş
Ders Notu Ders 3 tarih belirtilmemiş
Ders Notu Ders 2 tarih belirtilmemiş
Ders Notu Ders 1 tarih belirtilmemiş

Organik Kimya

Diğer Ders Tanıtım Formu tarih belirtilmemiş

General Chemistry

Sınav Sonucu General Chemistry final sınav sonucu tarih belirtilmemiş
Ders Notu 16 tarih belirtilmemiş
Ders Notu 15 tarih belirtilmemiş
Ders Notu 14 tarih belirtilmemiş
Ders Notu 13 tarih belirtilmemiş
Ders Notu 12 tarih belirtilmemiş
Ders Notu 11 tarih belirtilmemiş
Ders Notu 10 tarih belirtilmemiş
Ders Notu 9 tarih belirtilmemiş
Ders Notu 8 tarih belirtilmemiş
Ders Notu 7 tarih belirtilmemiş
Ders Notu 6 tarih belirtilmemiş
Ders Notu 5 tarih belirtilmemiş
Ders Notu 4 tarih belirtilmemiş
Ders Notu 3 tarih belirtilmemiş
Ders Notu 2 tarih belirtilmemiş
Ders Notu 1 tarih belirtilmemiş
Sınav Sonucu 2014-2015 Güz Dönemi General Chemistry Vize sonucu tarih belirtilmemiş
Diğer Syllabus tarih belirtilmemiş

Organic Chemistry

Sınav Sonucu bütünleme sınav sonuçları tarih belirtilmemiş
Sınav Sonucu Organic Chemistry Final tarih belirtilmemiş
Ders Notu 9 tarih belirtilmemiş
Ders Notu 8 tarih belirtilmemiş
Ders Notu 7 tarih belirtilmemiş
Ders Notu 6 tarih belirtilmemiş
Ders Notu 5 tarih belirtilmemiş
Sınav Sonucu 2014-2015 Bahar Organic Chemistry Vize Sonucu tarih belirtilmemiş
Ders Notu 4 tarih belirtilmemiş
Ders Notu 3 tarih belirtilmemiş
Ders Notu 2 tarih belirtilmemiş
Ders Notu 1 tarih belirtilmemiş
Diğer Syllabus-Organic Chemistry tarih belirtilmemiş

Physical Chemistry

Ders Notu Chemical Equilibrium 2 tarih belirtilmemiş
Ders Notu Mixtures and solutions tarih belirtilmemiş
Ders Notu Gases tarih belirtilmemiş
Sınav Sonucu Final sinav sonucu tarih belirtilmemiş
Ders Notu Electrochemistry2 tarih belirtilmemiş
Ders Notu Electrochemistry1 tarih belirtilmemiş
Ders Notu Thermochemistry tarih belirtilmemiş
Ders Notu Chemical Kinetics tarih belirtilmemiş
Ders Notu Chemical Equilibrium tarih belirtilmemiş
Sınav Sonucu 2014-2015 Güz Dönemi Physical Chemistry Vize sonucu tarih belirtilmemiş
Diğer Syllabus tarih belirtilmemiş

YAYINLAR

 1. Yeşildağ, A., Ekinci, D., Covalent attachment of pyridine-type molecules to glassy carbon surfaces by electrochemical reduction of in situ generated diazonium salts. Formation of ruthenium complexes on ligand-modified surfaces, Electrochimica Acta, Volume 55, Issue 23, 30 September 2010, Pages 7000-7009.
 2. Turhan, F., Pak F., Yeşildağ, A., Kudaş, Z., Ekinci, D., Electrochemical synthesis and characterization of poly(9-benzylfluorene). Polymer. Bulletin.volume 68(6) 2012, pages 1677-1687.
 3. Z. Çaldıran,A.R. Deniz,Ş. Aydoğan, A. Yeşildağ, D. Ekinci The Barrier height enhancement of the Au/n-Si/Al Schottky barrier diode by electrochemically formed an organic Anthracene layer on n-Si. Superlattices and Microstructures. Volume 56, 2012,  pages 45-54.
 4. Z. Caldıran , A.R. Deniz , F. Mehmet Cos_kun, S_.Aydoğ˘an, A. Yesildag, D. Ekinci I–V–T (current–voltage–temperature) characteristics of  the Au/Anthraquinone/p-Si/Al junction device. Journal of Alloys and Compounds 584 (2014) 652–657.
 5. H. Kaçus¸ A.R. Deniz, Z. Çaldıran, S¸ . Aydo_gan , A. Yesildag, D. Ekinci. The analysis of the currentevoltage characteristics of the high barrier Au/Anthracene/n-Si MIS devices at low temperatures. Materials Chemistry and Physics 143(2) (2014) 545-551.
 6. Z. Çaldıran,S¸Aydogan, A. Yesildag, D. Ekinci, S.V. Kurudirek, A. Türüt.  Temperature-dependentcurrent–voltagemeasurements of Au/C9H7N/p-Si:Characterization of ametal–organic-semiconductordevice. Materials Science in Semiconductor Processing. 34(2015), 58-64

PROJELER

 1. Faruk PAK, Ali YEŞİLDAĞ, Duygu EKİNCİ, 105M055 TÜBİTAK  W-Floren ve 2-Aminofloren Sonlu 4-Tiyokresolun Kendi Kendine Biriken Tek tabakalarının Anodik Elektropolimerizasyon ile Polimerleştirilmesi ve Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması (baş. Tarihi 01.09.2005-01.05.2008).
 2. Ali YEŞİLDAĞ, Züleyha KUDAŞ,Adem KARA, Duygu EKİNCİ 108T137 TÜBİTAK  Piridin Tipi Organometalik Kompleksler ile Karbon ve Silisyum Yüzeylerinin Kovalent Modifikasyonu (01.06.2008-01.06.2010).
 3. Ali YEŞİLDAĞ, Züleyha KUDAŞ, Yeşim Hanedar, Duygu EKİNCİ, 2009/214 nolu  “Tiyofen Türevlerinin Diazonyum  Tuzları ile Karbon  ve Silisyum Yüzeylerinin Kovalent  Modifikasyonu “  Atatürk Üniversitesi Araştırma fonunca Desteklendi (01.06.2008-01.06.2010).
 4. Piridin Tipi Organometalik Kompleksler ile Kovalent modifiye Katı Yüzeylerin Fotovoltaik Güneş Pillerindeki Kulanım Alanlarının Araştırılması TÜBİTAK 2214 Yurt Dışı Araştırma Bursu (Temmuz 2011-Temmuz 2012).
 5. Ali YEŞİLDAĞ, Duygu EKİNCİ, 3-Aminopiridin ve 4-Aminopiridinin Katı Yüzeylerine Kovalent Modifikasyonunda Halkadaki Azot Atomunun Film Oluşum Kinetiği Üzerine Etkisinin Araştırılması(Kafkas Üniversitesi 2015-FM-51 Nolu BAP)(26.10.2015-26.10.2016).
 6. Ali YEŞİLDAĞ, Mustafa AKÇAY,  Biyosensör uygulamaları için karbon ve silisyum yüzeyleri üzerinde kararlı ve çok yönlü filmlerin modifikasyonu ve karakterizasyonu(Kafkas Üniversitesi BAP).

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA ÖZET VEYA TAM METİN OLARAK BASILAN BİLDİRİLER

 1. Ali Yeşildağ,Faruk Pak, Duygu Ekinci Kinolin Diazonyum Tuzları İle Elektrot Yuzeylerinin Kovalent Modifikasyonu XXII. Ulusal Kimya Kongresi Doğu Akdeniz Üniversitesi, 6-10 Ekim 2008, Mağusa/KIBRIS (Sözlü Sunum).
 2. Mehmet A. Kabala, Züleyha Kudaş, Ali Yeşildağ, Duygu Ekinci, Altın/Fenil/TiO2 Heteroyapısının Sentezi ve Karakterizasyonu. Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi 27.06-02.07 2011 ERZURUM (Sözlü Sunum).
 3. Faruk Pak, Ali Yeşildağ, Züleyha Kudaş, Adem Kara and Duygu Ekinci Self-Assembled Monolayers of Fluorene- and Nitrofluorene-Terminated Thiols on Polycrystalline Gold Electrode  5’inci Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı 08-12 Haziran 2009 Anadolu Üniversitesi ESKİŞEHİR.
 4.  Murat Alanyalıoğlu, Ali Yeşildağ, Faruk Pak, İbrahim Erdoğan, Tuba Öznülüer, İlkay Şişman, Ümit Demir, PbTe İnce Filmlerinin Yeni Bir Elektrodepozisyon Yöntemi ile Sentezi ve Karakterizasyonu, VII. Elektrokimya Günleri, Hacettepe Üniversitesi, 28-30 Haziran 2006, ANKARA.
 5. Züleyha Kudaş, Ali Yeşildağ, Adem Kara, Serdar Burmaoğlu, Duygu Ekinci Polikristalin Altın Elektrot Üzerinde Piridin Sonlu Tiyol Moleküllerinin Kendi Kendine Biriken Tek Tabakaları, 5’inci ulusal Analitik kimya kongresi,21-25 Haziran 2010 Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ERZURUM
 6.  Adem Kara, Zuleyha Kudaş, Ali Yeşildağ ve Duygu Ekinci Electrochemical Deposition of  Lead  on   Conducting 4-Nitrothiophenol Covered Gold Surfaces  6’ıncı Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı 15-18 Haziran 2010 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İZMİR.
 7. Ali Yeşildağ, Hossein Sherdel, Tuba Saruhan, Funda Tosunoğlu, Duygu Ekinci,  3-Aminopiridin ve 4-Aminopiridin Diazonyum Tuzlari  ile Camsı Karbon Elektrot’un Kovalent Modifikasyonu.Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi 27.06-02.07 2011 ERZURUM.
 8. Faruk Turhan, Züleyha Kudaş, Ali Yeşildağ, Duygu Ekinci, Poli(9-Benzilfloren)’in Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu.  Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi 27.06-02.07 2011 ERZURUM.
 9. Ali YEŞİLDAĞ, Duygu EKİNCİ. Piridin Diazonyum Tuzlarının Kovalent Modifikasyonu ve Halkadaki Azot Atomunun Film Oluşum Kinetiği Üzerine Etkisinin Araştırılması. 5.Fiziksel Kimya Kongresi 16-19 Mayıs 2015 Konya, Türkiye.
 10. Ali YEŞİLDAĞ, Duygu EKİNCİ. İn-sitü ortamda Kinolin ve Fenantrolin Diazonyum Tuzlarının Karşılaştırmalı Olarak Kovalent Modifikasyonu ve Karakterizasyonu. 5.Fiziksel Kimya Kongresi 16-19 Mayıs 2015 Konya, Türkiye

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA ÖZET VEYA TAM METİN OLARAK BASILAN SÖZEL VE POSTER BİLDİRİLER

 1. Ali YEŞİLDAĞ, Faruk PAK, Duygu EKİNCİ Covalent Modification of Surfaces by Pyridine Type Organometallic Complexes 8’inci Uluslararası Elektrokimya konferansı 8-11 EKİM 2009,ANTALYA TÜRKİYE (Sözlü Sunum).
 2. Zakir Çaldıran, Şakir Aydoğan, A.R. Deniz, Ali Yeşildağ, Duygu Ekinci, Au/ Anthraquınone /p-Si/Al  Schottky Diyodun Sıcaklığa Bağlı Akım-Voltaj(I-V) Karakteristiğinin İncelenmesi, Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi, 6-9 Eylül 2011 Bodrum MUĞLA TÜRKİYE (Sözlü Sunum).
 3. Faruk Pak,Ali Yeşildağ, Züleyha Kudaş,Adem Kara ve Duygu Ekinci Self-Assembled Monolayers of Fluorenne-and Nitrofluorene-Terminated Thiols on Polycrystalline Gold Electrode, 13th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis, October 18-23,2009, Antalya- TURKEY.
 4. Z. Çaldıran, Ş. Aydogan,  A.R.Deniz, Y.Şahin,  A.Yeşildag, D.Ekinci, Au/ Anthraquınone /n-Si/Al  Schottky Diyodun Sıcaklığa Bağlı Akım-Voltaj(I-V) Karakteristiğinin İncelenmesi,  Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi, 6-9 Eylül 2011 Bodrum ANTALYA TÜRKİYE.
 5. Y. Şahin, Z. Çaldıran,  A.R. Deniz,  A. Yeşildağ, Ş. Aydoğan, D. Ekinci ve K. Şerifoğlu, Au/Aminopiridin/p-si/al  ve  Au/Antrakinon/p-si/al Metal-Yarıiletken Doğrultucu Kontakların X-ışını Radyasyonuna Bağlı Karakterizasyonu, Türk Fizik Derneği 29. Uluslararası Fizik Kongresi, 5-8 Eylül 2012 Bodrum BODRUM TÜRKİYE.
 6. Z. Çaldıran, Ş. Aydogan,  A.R.Deniz, Y.Şahin, D.Ekinci ve ,  A.Yeşildag, Au/Antrakinon/p-si/al  Schottky Diyodun X ışını Radyasyonuna Bağlı Akım-Voltaj(ı-v) Karakteristiğinin İncelenmesi, Türk Fizik Derneği 29. Uluslararası Fizik Kongresi, 5-8 Eylül 2012 Bodrum MUĞLA TÜRKİYE.
 7. Z. Çaldıran, Ş. Aydogan, A.Yeşildag ve D. Ekinci, Arayüzey Tabakası Kalınlığının Schottky Kontak Karakterizasyonuna Etkisi, Türk Fizik Derneği 29. Uluslararası Fizik Kongresi, 5-8 Eylül 2012 Bodrum MUĞLA TÜRKİYE.
 8. M.F.Coskun , Z. Caldiran, A.R. Deniz,  S. Aydogan, A. Yeşildağ  and D. Ekinci,The Electrical Characterization of Au/Aminopyridine/p-Si/Al Rectifying Contact With Organic Interface. International Semiconductor Science and Technology Conference (ISSTC), 2014-İstanbul(Sözlü sunum)
 9. Ali Yeşildağ, Ömer Faruk Ünal, Duygu Ekinci. Synthesis and Characterization of Citrate-capped Gold Nanoparticles Assembled on Covalently Modified Surfaces by Phenanthroline Thin Films. International Semiconductor Science Technology Conference. 11-13 May 2015, Kuşadası, AYDIN, TURKEY.
 10. A.Yeşildağ, Z. Çaldıran, A.R. Deniz, Ş. Aydoğan, D. Ekinci. Schottky Contact Applications of the Quinoline Organic Material. International Semiconductor Science Technology Conference. 11-13 May 2015, Kuşadası, AYDIN, TURKEY.
 11. Z.Çaldıran, A.R. Deniz, A. Yeşildağ, D. Ekinci and Ş. Aydoğan, The Effect of Organic Interface Material on Capacity-Voltage (C-V) Measurements of the Metal/Organic/Semiconductor Contacts. International Semiconductor Science Technology Conference. 11-13 May 2015, Kuşadası, AYDIN, TURKEY.
 
Lisans

Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü 2000-2004 

Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD, Analitik Kimya, 2005-2008.
Doktora Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD, Analitik Kimya, 2008-2013. Universty of Canterbury, College of Science, Department of Chemistry, New Zealand, TÜBİTAK, 2214 Yurt Dışı Araştırma Bursu (2011-2012).
Yrd.Doç.Dr. Kafkas Üniversitesi, Biyomühendislik, 2013-
Henüz hiçbir içerik yoktur.
 • aliyesildag@yahoo.com
 • 0474 225 1150 (dahili 1629)